Colofon

De website www.adrwest.nl is ontwikkeld door AdR West in samenwerking met Floating Point. De vormgeving is gebaseerd op een website-thema van Devsaran, gecombineerd met de vormgeving van de landelijke Stichting Achter de Regenboog website als verzorgd door Stoneart. Heeft u een vraag of opmerking over de website dan kunt u contact opnemen met de redactie van de website.

Op deze pagina:

AdR West
Disclaimer / proclaimer
Copyright
Privacy
Cookies


AdR West

Achter de Regenboog Regio West is het regionale steunpunt van Stichting Achter de Regenboog. Een aantal regionale taken van de stichting is gedelegeerd naar het steunpunt Regio West. Dit steunpunt voert een tamelijk onafhankelijk beleid, maar voldoet wel contractmatig aan een aantal voorwaarden. Het regionale steunpunt bestaat onder meer uit enkele therapeuten alsook een groep vrijwilligers. Deze website is een uiting van dit onafhankelijke beleid. De landelijke stichting heeft geen invloed op en draagt geen verantwoordelijkheid over de inhoud van deze website. Deze website maakt wel gebruik van het logo van Achter de Regenboog om hiermee de verbintenis met de landelijke stichting te verbeelden. Daarnaast is een deel van de inhoud van de website overgenomen of afgeleid van de website van de stichting dan wel van de andere steunpunten.

Disclaimer / proclaimer

Deze website is met zorg samengesteld en AdR West spant zich in deze met voortdurende zorg en aandacht actueel te houden. Desondanks kan AdR West niet garanderen dat deze website geen verouderde of onjuiste informatie bevat. Mocht u iets tegenkomen dat vermoedelijk verouderd of niet correct is, dan stellen wij uw reactie aan de webredactie bijzonder op prijs. Alle informatie die u aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk.

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden, de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. AdR West aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website en/of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op deze website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van AdR West bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door AdR West worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van AdR West.  AdR West geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

AdR West streeft ernaar e-mails snel te verwerken. Maar AdR West kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Copyright

Alle teksten en afbeeldingen op de website www.adrwest.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. Niets uit deze website mag worden gekopieerd of anderszins worden gereproduceerd. Deze beperking geldt voor printwerk, fotokopie, drukwerk, opslaan als computerbestand, videoband, audioband, film, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Deze beperking geldt ook voor het framen van deze website binnen een andere website. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Achter de Regenboog Regio West. Staat er een tekst of afbeelding op de website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wilt u dat dan melden aan de websiteredactie.

Noot: het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan.

Privacy

AdR West respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan AdR West verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan AdR West worden verstrekt via de website van AdR West of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals bijvoorbeeld de inschrijving voor het kinderweekend. De verwerking van persoonsgegevens voor bijvoorbeeld een kinderweekend gebeurt handmatig in die zin dat er geen gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd systeem. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door AdR West, neemt u dan contact op met AdR West.

Cookies

De website van AdR West maakt geen gebruik van cookies waarvoor een cookiemelding is vereist. De website maakt wel gebruik van cookies, waaronder de analytische cookies van Google Analytics. Met deze cookies kunnen wij inzake krijgen in de bezoekersaantallen en kunnen we het bezoek aan de site analyseren teneinde de website verder te optimaliseren. Daarnaast maakt de website gebruik van een zgn. vlag-cookie: deze bevat de waarde 1 indien de browser van de bezoeker Javascript ondersteunt. Geen van deze cookies verzamelt persoonlijke data of faciliteert de verzameling van persoonlijke data.

Voor website redacteuren maakt de website gebruik van sessie cookies om de authorisatie van de betreffende redacteur te waarborgen en ongeoorloofde toegang tot de beheeromgeving te voorkomen.