Geschiedenis

Je kunt niet tegengaan dat de vogels van het verdriet komen overvliegen,
maar je kunt wel voorkomen dat ze nesten in je haar maken.

(chinees spreekwoord)

Stichting Achter de Regenboog citeerde dit Chinese spreekwoord in haar beginjaren veelvuldig. Het spreekwoord verwoordt dat het niet mogelijk is kinderen weg te houden van het verdriet, maar het is ook niet de bedoeling dat verdriet een belemmering vormt in de ontwikkeling van het kind. Met deze visie werd in 1993 Stichting Achter de Regenboog door de Deense psychologe Karaleela Oderkerk opgericht. 

Winston's Wish

Karaleela werd geïnspireerd door haar werk bij Engelse hospices, bij Winston's Wish en met rouwgroepen in de omgeving van Zeist. Winston's Wish is de Britse zuster-organisatie van Achter de Regenboog, opgericht in 1992. Karaleela nam in 1993 als begeleider deel aan het eerste kinderweekend van Winston's Wish. Dit kinderweekend heeft model gestaan voor de kinderweekenden zoals wij deze nu realiseren. Deze weekenden gaan uit van de visie dat kinderen met name door lotgenotencontact kunnen leren omgaan met hun verdriet en het verlies van een dierbaar iemand; een lotgenotencontact waarbij een noodzakelijk goed evenwicht bestaat tussen het inhoudelijke, diepergaand contact en gezamenlijke activiteiten als sport en spel.

Achter de Regenboog

Tijdens de eerste regenboogtraining in najaar 1993 kwamen deze visie, enige theoretische onderbouwing en bijpassende methodieken aan de orde. Tijdens deze training werd de basis gelegd voor het Achter de Regenoog kinderweekend: zo werd het programma opgesteld en het Regenbooglied gecomponeerd. Uit de deelnemers van deze training werden de begeleiders geselecteerd voor het eerste kinderweekend. Twee van hen zijn nog immer actief bij Achter de Regenboog, bij Regio West. Op 16 april 1994 ging het allereerste Achter de Regenboog Kinderweekend van start.

In de beginjaren van Achter de Regenboog meende menigeen in de samenleving dat kinderen niet rouwden: ze zetten zich er wel overheen, ze zijn zo flexibel, het is na een tijdje toch wel over? Maar wanneer onze vrijwiligers over hun werk spraken dan raakte menig toehoorder geëmotioneerd, een enkele keer wenste een toehoorder dat zijn of haar, nu volwassen, kind zo'n kinderweekend had kunnen meemaken, of dat deze zelf graag als kind aan een kinderweekend had deelgenomen.

In haar tijd in Engeland had Karaleela Ann Couldrick leren kennen. Naast haar werk met kind & rouw, schreef ze boeken en boekjes hierover. Karaleela mocht belangeloos een aantal boekjes vertalen en uitgeven in het Nederlands. Jarenlang heeft Achter de Regenboog deze uitgegeven. Na het weekend van 1994 volgden ook in 1995 en 1996 kinderweekenden, allen gehouden op het mooie landgoed Drakenburgh te Baarn.

Karaleela regelde heel Achter de Regenboog vanuit haar eigen huis. Dit eiste steeds meer haar tol in het privé- en gezinsleven van Karaleela. Hierop werd besloten voor de stichting een locatie buitenshuis te vinden. Dit vond ze in een al decennia als muffe opslagkelder gebruikt souterrain op de Biltstraat in Utrecht. Enkele vrijwilligers hebben hier wekenlang hard gewerkt om dit souterrain om te toveren tot een aantrekkelijke Achter de Regenboog locatie. Nadien heeft de stichting hier jarenlang kantoor gehouden met aanvankelijk één vaste kantoormedewerkster.

De groei van de stichting bracht met zich mee dat een landelijk netwerk met rouwprofessionals werd gestart. Door een verschil in visie en vanwege gezondheidsredenen heeft Karaleela in 1997 afscheid genomen van de stichting. In de periode 1993-1997 heeft Karaleela een basis en met name een visie neergezet die tot op vandaag voortleeft in de stichting. We zijn haar hier blijvend heel erkentelijk voor.

Groei

Het plotselinge vertrek van Karaleela maakte een snelle reorganisatie noodzakelijk. Een spoedoverleg met alle vrijwilligers en bestuursleden had resultaat: een helderder organisatiestructuur, een prominenter aanwezig bestuur en vele taken gedelegeerd aan meteen ingestelde werkgroepen. Het enthousiaste groepje vrijwilligers van het eerste uur maakte plaats voor een professioneler opzet. Helaas konden enkele vrijwilligers zich hier niet in vinden en namen afscheid, voor anderen was deze stap juist heel welkom.

Er was ondertussen wel een lange wachtlijst ontstaan voor de kinderweekenden. Een groep vrijwilligers in de KIJAC werkgroep (KInder en Jeugd ACtiviteiten) ging voortvarend te werk en stelde een gedegen draaiboek op. Met dit draaiboek kon in 1997 alweer een kinderweekend worden gerealiseerd en nadien zelfs meerdere kinderweekenden per jaar.

Vanuit het kantoor in Utrecht zijn daarna vele landelijke kinderweekenden georganiseerd na de drie weekenden op Drakenburgh: Het Columbinehuis Biddinghuizen, Zonnewende St. Michielsgestel, De Paasheuvel Vierhouten, Land en Bosch 's Graveland (ook bekend van het VPRO Villahotel) en Het Woldhuis Apeldoorn. Ook Drakenburgh werd nog een keer aangedaan. 

Regionalisering

Ondanks de organisatie van meerdere kinderweekenden bleven de wachtlijsten lang. Nog meer kinderweekenden realiseren was daarnaast financieel niet haalbaar. Enkele vrijwilligers in West-Brabant opperden in 2005 dat het regionaal fondsenwerven voor regionale kinderweekenden meer zou aanspreken bij donateurs en sponsoren. De woord bij de daad voegend werd Regio Zuid opgestart en al snel werden voldoende fondsen geworven om op 28 en 29 januari 2006 het allereerste regionale weekend te organiseren, bij StayOkay in Bergen op Zoom. Een half jaar later ontstonden al ideeën om een regionaal weekend te doen in Regio West - dit weekend werd 8 en 9 september 2007 gerealiseerd in Het Kruithuis te Delft. Terwijl er nog steeds landelijke weekenden werden georganiseerd, werden in de andere regio's ook pilots gedaan met regionale weekenden en dagen. In 2010 ging Regio West formeel van start.

Resultaten

Naast de realisatie van kinderweekenden heeft Achter de Regenboog onder meer de volgende resultaten geboekt:

  • Realisatie enkele informatieve websites
  • Opzet en realisatie van trainingen: regenboog training, slingertouw training en kinderweekend training
  • Lotgenoten contact forum voor kinderen, jongeren, ouders en ieder ander die te maken heeft met kind en rouw
  • Herinnerdingen, een website die het kinderen mogelijk maakt een monument op Internet te maken voor iemand die is overleden. Samen met onder meer de VPRO, naar een idee van Boudewijn Koole en Ryan Oduber
  • Informatie- en advieslijn
  • Brochures
  • Uitgave van boeken, waaronder het boek "Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk"
  • Cursus voor kankerpatiënten ter ondersteuning in de palliatieve fase met thuiswonende kinderen (0-18 jaar)
  • Kinderweekend film, geproduceerd door JVtv, bekend van televisieprogramma's als Hoelahoep en Prof. Dr. Testkees

Regio West

Een aantal mensen van het huidige Regio West was al vele jaren nauw betrokken bij de organisatie van de landelijke kinderweekenden. Vanwege hun kennis en ervaring waren zij ook aanwezig bij de eerste regionale kinderweekenden van Regio Zuid en werden zij betrokken bij de eerste kinderdag van Regio Oost.

Met de regionale tryout in Het Kruithuis te Delft in 2007 vonden de vrijwilligers van Regio West hun uitdaging in het op de juiste manier toepassen van dit bijzondere gebouw - een ware middeleeuwse vesting. Na deze tryout werd veel bestuurlijk overleg gepleegd om steunpunt Regio West te realiseren. Intussen waren de Regio West vrijwilligers actief bij andere landelijke en regionale activiteiten van Achter de Regenboog. In 2010 ging Regio West formeel van start, een website werd gerealiseerd en datzelfde jaar was in november het eerste kinderweekend in Ter Aar al een feit.

De uitdaging van het Kruithuis bleek een opmaat naar de uitdaging waar we voor stonden met dit weekend: twee professionele filmploegen wilden het kinderweekend vastleggen, notabene in een voor ons onbekende accommodatie. Een filmploeg van Kind en Rouw volgde al enkele maanden twee kinderen voor een film over rouw na zelfdoding van een ouder. Deze kinderen namen deel aan ons kinderweekend, met het camerateam in hun kielzog. Het tweede camerateam kwam van JVtv: zij hadden aangeboden een kinderweekend impressie te maken ten behoeve van bijvoorbeeld fondsenwerving activiteiten. Na zorgvuldig overleg met bestuur, deelnemers, ouders en vrijwilligers zijn we accoord gegaan met de aanwezigheid van beide filmploegen waarbij we ervoor zouden waken dat het lotgenotencontact op geen enkele wijze negatief beïnvloed zou worden. Met de ruime ervaring van een groot aantal vrijwilligers werd een prima kinderweekend gerealiseerd, terwijl de camerateams in staat waren hun werk te doen. De film van JVtv is hier op onze website te bekijken.

In 2011 werd wederom een succesvol kinderweekend georganiseerd, maar daarna bleken we te weinig aanmeldingen voor ons 2012 kinderweekend. Ook de andere regio's bleken geen lange wachtlijsten meer te hebben. We ontdekten dat het gerucht ging dat Achter de Regenboog niet meer zou bestaan, omdat het failliet zou zijn. In 2008 heeft de stichting inderdaad ternauwernood een faillissement weten af te wenden en werd een grondige reorganisatie doorgevoerd - het doorzetten van de regionalisering is daar onderdeel van. We hebben daarnaast afscheid moeten nemen van het landelijke kantoor, onze twee vaste kantoormedewerkers en van diverse leveranciers. De stichting heeft deze moeilijke periode doorstaan en is alweer jarenlang heel actief. In 2013 is, op aandringen van enkele vrijwilligers, gestart met pro-actief werven van deelnemers. De wervingsactie was nauwelijks op stoom gekomen of de inschrijvingen begonnen binnen te stromen. De conclusie: er is veel animo voor onze kinderweekenden. In november 2013 hebben we dankzij alle inspanningen opnieuw een kinderweekend vanuit Regio West kunnen organiseren. De organisatie voor het kinderweekend in november 2014 is in volle gang en we hebben de eerste inschrijvingen voor een mogelijk volgend kinderweekend in 2015 al ontvangen.

Dit document wordt af en toe bijgewerkt met nieuwe informatie.