Missie

Visie

Met de juiste ondersteuning zijn kinderen goed in staat om met de dood van een dierbaar persoon zodanig om te gaan dat zij niet worden belemmerd een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

Missie

Wij ondersteunen kinderen en jongeren met het verwerken van hun verlies van een dierbaar persoon door de dood.

Invulling

Wij geven invulling aan onze visie en missie door:

  • de organisatie van lotgenoten activiteiten als kinderweekenden
  • vragen rondom kind en rouw te beantwoorden
  • het verbreden en verdiepen van kennis over kind en rouw
  • het ontwikkelen van begeleidingsmethodieken, werkmethoden en werkmateriaal
  • waar nodig kinderen, ouders of verzorgers in contact te brengen met professionele hulpverleners

De statements op deze pagina zijn ontleend aan onze interpretatie van de missie zoals deze door het bestuur van Stichitng Achter de Regenboog is vastgesteld, aan het gedachtengoed dat wij van Karaleela Oderkerk hebben meegekregen en aan onze eigen ervaringen binnen en buiten Stichting Achter de Regenboog.