Aanmelding lotgenotenweekend

 
1 2 3 4 5 6 7 8

Aanmelding lotgenotenweekend

Met het invullen van onderstaand formulier kunt u uw kind(eren) aanmelden voor een gezinsweekend of kinderweekend van Stichting Achter de Regenboog. Een afschrift van de inschrijving wordt verstuurd naar uw e-mail adres. Om uw privacy te waarborgen wordt het formulier via een beveiligde verbinding verzonden.

Enkele spelregels voor aanmelding voor het lotgenotenweekend

 • Deelnemende kinderen hebben een vader, moeder, broer of zus dan wel een ander dierbaar iemand verloren door de dood.
 • Het weekend staat open voor kinderen, tieners en jongeren van 6-18 jaar.
 • Bij gezinsweekend: ouders/verzorgers nemen deel aan het gehele weekend
 • Bij kinderweekend: ouders/verzorgers krijgen een separaat programma aangeboden op de zondag
 • Aanmelding kan pas definitief worden na het intake gesprek.
 • Na aanmelding ontvangt u automatisch een afschrift van uw aanmelding.
 • Voorafgaand aan een weekend heeft u met uw kind(eren) een intakegesprek met ons. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging voorafgaand aan een weekend waar mogelijk plek is voor uw kind(eren).
 • Inschrijven voor de weekenden is gratis. Na de intake zal er een factuur worden gestuurd voor de intake en voor administratiekosten ad € 100. Alleen wanneer de intaker negatief besluit over deelname aan het weekend, worden de kosten kwijtgescholden.
 • Voor het weekend zelf zal er een factuur worden gestuurd:
  Kinderweekend: 1e kind € 200, elk volgende kind € 150. Geen kosten voor ouders.
  Gezinsweekend: 1e kind en 1 ouder € 350, elk volgende kind / ouder € 150.
 • Dit zijn de minimum tarieven. Zijn deze tarieven onoverkomelijk voor u, neem dan contact op met ons. De werkelijke kosten voor deelname aan het weekend zijn veel hoger: voor een kinderweekend bedragen deze zo’n 1000 euro voor een gemiddeld gezin. Voor een gezinsweekend bedragen deze zo’n 1200 euro. De weekenden worden mede mogelijk gemaakt dankzij donaties en sponsoring. Vanzelfsprekend bent u vrij na het weekend het betaalde bedrag aan te vullen. Wij zullen u hierover tegen die tijd een brief sturen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of menen dat uw kind door onze spelregels mogelijk niet mee kan met het weekend, neemt u dan contact met ons op via info@achterderegenboog.nl of belt u met onze informatie- en advieslijn op 0900 ‑ 233 41 41 (standaard tarief). Ook tijdens het intake gesprek kunnen uw vragen en opmerkingen - alsook die van uw kind(eren) - ter sprake komen.