Regio West

Het team van steunpunt regio west is op verschillende manieren te bereiken via Internet. Neem contact op met het team voor alle regionaal georiënteerde aangelegenheden: kinderweekenden, ondersteuning, afspraken voor lezingen en voorlichting enz.

Contact via email heeft de voorkeur. De regio coördinatoren zijn daarnaast via hun praktijken telefonisch bereikbaar:

Carine Kappeyne van de Coppello, Haarlem 023 - 542 80 86
Leoniek van der Maarel, Voorburg 06 - 21 80 76 53

Inschrijven voor kinderweekend

Inschrijven voor het kinderweekend kan eenvoudig online via dit inschrijfformulier. Na de inschrijving wordt op basis van de voorlopige indeling voor een gepland kinderweekend contact opgenomen voor een intake gesprek.

Aanmelden als vrijwilliger

U kunt zich als vrijwilliger aanmelden door een email te sturen naar zowel info@adrwest.nl als naar vrijwilligers@achterderegenboog.nl.

Contact opnemen voor sponsoring en donaties

Om Achter de Regenboog Regio West te ondersteunen, neem contact op met de regio coördinatoren via info@adrwest.nl. Om de stichting landelijk te ondersteunen, neem contact op met de penningmeester van de stichting, via penningmeester@achterderegenboog.nl met een CC naar info@adrwest.nl.

Rekeningnummer NL54INGB0005557536
Ten name van Stichting Achter de Regenboog
Utrecht
Desgewenst onder vermelding van AdR West
 

Informatie & Advies

Telefoonnummer voor inhoudelijke informatie en advies. Bereikbaar op werkdagen van 9 tot 11 uur, beperkter open in de vakantieperiodes. 

Informatie & Advieslijn 0900 - 233 41 41 (reguliere telefoonkosten)

Voor de meest actuele openingstijden, kijk op www.achterderegenboog.nl/contact.

De Regio West website redactie kan hier inloggen op het CMS van deze website.