ANBI

Stichting Achter de Regenboog is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Dit betekent dat het financieel steunen van Stichting Achter de Regenboog fiscale voordelen met zich mee kan brengen, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Om als ANBI te worden aangemerkt moet een organisatie aan een keur van voorwaarden voldoen. Achter de Regenboog voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Zo heeft Achter de Regenboog geen winstoogmerk en zet het zich in voor het algemeen belang. De stichting voldoet aan alle transparantie-eisen en alle medewerkers voldoen aan de integriteitseisen.

Aangezien Achter de Regenboog een ANBI is kan dit fiscale voordelen brengen:

  • Achter de Regenboog behoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen of schenkingen die het ontvangt in het kader van het algemeen belang
  • Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapssbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels
  • Vrijwilligers die afzien van hun onkosten- of kilometervergoeding uit vrijgevigheid doen daarmee in feite een gift aan de organisatie. Deze is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting

Uw gift aan een ANBI kan geheel of gedeeltelijk worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen - de belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Daarnaast zijn we vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Alles dat u aan ons schenkt of nalaat, komt ook werkelijk ten goede aan het werk van Achter de Regenboog. 

Wij staan niet op www.anbi.nl, een commercieel initiatief bedoeld voor ANBI’s die geen eigen website hebben of het praktischer vinden om de informatie op www.anbi.nl te publiceren. Achter de Regenboog voldoet reeds aan de gestelde publicatieverplichtingen met de publicatie van gegevens op de landelijke website www.achterderegenboog.nl. Daarnaast publiceert Achter de Regenboog haar informatie via de Stiching Geef Gratis op Geef Gratis - onze actuele transparantiescore op deze website is hiernaast te vinden. De actuele ANBI status van een organisatie is altijd te controleren bij de belastingdienst.

Externe links