CBF-certificaat

Sinds 1925 houdt het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) toezicht op de werving van fondsen door goede doelen en de besteding daarvan. Na zorgvuldige toetsing door het CBF heeft Stichtiing Achter de Regenboog in 2011 het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen verkregen. Achter de Regenboog voldoet aan de verantwoording en transparantie die het CBF van kleine goede doelen eist. Een goed doel is volgens CBF klein zolang de som der baten niet boven de € 500.000 per jaar komt. Vanaf medio 2005 werkt Achter de Regenboog al volgens de financiële parameters van het CBF en had het de erkenning CBF Verklaring van Geen Bezwaar.

De werving en besteding van fondsen is transparantant bij Achter de Regenboog. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een kwaliteitssysteem waarmee we onze bestedingen steeds weer monitoren, evalueren en zo nodig bijstellen. Op deze wijze trachten we met het beschikbare budget zo veel mogelijk kinderen op een manier te helpen die wij voorstaan, zoals bijvoorbeeld het kinderweekend.

Documenten