Collecte

Stichting Achter de Regenboog collecteert nooit huis-aan-huis. Mocht er desondanks bij u aan de deur worden gecollecteerd voor Achter de Regenboog, neemt u dan direct contact op met de politie. Wij stellen het op prijs ook geïnformeerd te worden via info@adrwest.nl.

Wel kan er in bv. de kerk of bij andere gelegenheden worden gecollecteerd voor Achter de Regenboog. Deze collectes worden veelal vooraf gemeld bij onze penningmeester. Heeft u enige twijfel over een collecte voor Achter de Regenboog, neemt u dan contact met ons op. Wij gaan dan na of deze collecte bij ons was aangemeld. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaan we op zoek naar de initiatiefnemers. U kunt ons benaderen via email, info@adrwest.nl. Om uw collecte aan te melden bij de penningmeester, mail Patric Janssen op penningmeester@achterderegenboog.nl.