Doneren

Voor de realisatie van al onze activiteiten zijn wij volledig afhankelijk van donateurs, sponsors en fondsen. Ons werk wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars en we ontvangen geen subsidie voor ons werk. Stichting Achter de Regenboog is een professionele vrijwilligersorganisatie met een onbezoldigd bestuur. Bij activiteiten als het kinderweekend ligt de eindverantwoording bij professionals - zij ontvangen hiervoor een vergoeding.

In onze regio krijgen ieder jaar zo'n 3000 kinderen te maken met het verlies van een dierbare. Op dit moment kan slechts 1% van hen een keer mee met ons kinderweekend. De vraag naar kinderweekenden en andere vormen van lotgenotencontact is veel groter dan wat wij nu kunnen bieden. Aan Regio West zijn genoeg vrijwilligers verbonden om meer activiteiten te ondernemen maar we worden met name beperkt door de huidige financiële middelen. U kunt ons helpen meer te doen en daarmee kinderen te helpen een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

Met uw donatie helpt u kinderen deel te nemen aan lotgenoten activiteiten als het kinderweekend. U kunt doneren aan de landelijke stichting - uw donatie wordt dan ingezet voor activiteiten in het gehele land alsook om organisatorische kosten te kunnen financieren. Het is ook mogelijk uw donatie te oormerken voor Regio West.
 

Fiscaal interessant

De Belastingdienst heeft Achter de Regenboog erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kan doneren aan Achter de Regenboog voor donateurs fiscaal interessant zijn: donaties zijn veelal in box 1 aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U kunt de Belastingdienst behoorlijk mee laten betalen aan uw giften. Voor eenmalige giften geldt dat deze aftrekbaar zijn als deze op jaarbasis hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen. Het bedrag boven de drempel is dan tot het maximum aftrekbaar. Dit kunt u narekenen met de rekenhulp van Berekenhet.nl.
 
Fiscaal interessanter is de periodieke gift: deze is volledig aftrekbaar, er geldt geen minimum drempel en er is ook geen maximum gesteld. Dit betekent dat de fiscus 42% tot 52% van de gift aan u 'terugbetaalt'. Ook bij kleinere giften kan periodiek geven fiscaal interessant zijn aangezien deze anders niet aftrekbaar zijn door de 1% drempel.

De overeenkomst periodieke giften is eenvoudig op te stellen. U downloadt bij de Belastingdienst de overeenkomst periodieke giften in geld en vult deze in, op papier of digitaal. Daarna stuurt u deze naar onze penningmeester. Dit kan via email penningmeester@achterderegenboog.nl met een CC naar info@adrwest.nl of per post:

Stichting Achter de Regenboog
t.a.v. De Penningmeester
Postbus 13012
3507 LA Utrecht

Indien gewenst, vermeld bij uw bericht naar Patric Janssen dat u de giften oormerkt voor Regio West.

Wij vinden het heel bijzonder als u Achter de Regenboog opneemt in uw nalatenschap. Kijk op onze pagina Nalaten en erfenissen voor meer informatie. 
 

Externe links

Alvast bedankt voor uw donatie!