Nalaten en erven

We vinden het heel bijzonder dat mensen hun betrokkenheid bij ons werk tot uitdrukking brengen in hun nalatenschap. Met een nalatenschap kunt u, ondanks dat u er niet meer bent, toch een wezenlijke bijdrage leveren aan de ondersteuning van kinderen, tieners en jongeren die een dierbaar iemand hebben verloren door dood.

Omdat Stichting Achter de Regenboog is erkend als ANBI worden geen successierechten berekend over hetgeen u ons nalaat. Het volledige bedrag komt dus ten goede aan de stichting.

Indien u (een deel van) uw vermogen wenst na te laten aan Achter de Regenboog, dan moet dit bij testament worden geregeld. Twee veelgebruikte manieren zijn de erfstelling en het legaat. Deze sluiten elkaar niet uit: u kunt uw familie erfgenaam maken en tegelijkertijd een bepaald bedrag nalaten als legaat aan Achter de Regenboog.

Erfstelling: Door Achter de Regenboog te benoemen tot een van uw erfgenamen wordt uw bezit onder alle erfgenamen verdeeld in de percentages als door u opgegeven in het testament. Achter de Regenboog zal als erfgenaam een nalatenschap alleen beneficiar aanvaarden zodat de stichting niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk is voor de eventuele schulden in de nalatenschap.

Legaat: Door Achter de Regenboog te benoemen tot legetaris ontvangt Achter de Regenboog een legaat - dit kan een vastgesteld geldbedrag zijn maar ook een goed. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig.

Testament

Het nalaten aan Stichting Achter de Regenboog moet bij testament worden geregeld, een codicil (handgeschreven verklaring) is niet voldoende. Een testament laten opmaken is in beginsel niet ingewikkeld, maar let wel dat complexere testamenten vanzelfsprekend kostbaarder zijn. Veel notariskantoren bieden een gratis oriënterend gesprek van een half uur. U kunt hiertoe contact opnemen met uw eigen notaris, deze kan u alle mogelijkheden uitleggen om Achter de Regenboog in uw testament op te nemen. Daarnaast kunt u contact opnemen met de notaris-telefoon via 0900 - 346 9393 (80 cpm), op werkdagen van 9 - 14 uur. Achter de Regenboog heeft daarnaast zelf een notaris die nalatenschappen voor Achter de Regenboog in behandeling neemt. Wij kunnen u met hem in contact brengen. Stuur daarvoor een email naar onze penningmeester met een CC naar info@adrwest.nl.

Neem naar de notaris altijd een geldig legitimatiebewijs mee, om uw identiteit te bevestigen.

Externe links