Sponsoring

Sponsoractie

U kunt ons sponsoren door een sponsoractie te organiseren of aan een Stichting Achter de Regenboog sponsoractie deel te nemen. In het verleden zijn in Regio West enkele grote sponsoracties geweest, zoals: een sponsorloop in het Vondelpark met medewerking van onder meer Hakim en een sportevenement op de Jaap Edenbaan met medewerking van verschillende Olympische sporters. Deelnemers lieten zich hierbij sponsoren door familieleden, vrienden, kennissen enz.

De organisatie van een sponsoractie is veel werk, tegelijkertijd is het ook heel erg leuk en enerverend om te zien hoeveel kinderen en volwassenen op zo'n evenement afkomen.  De opbrengst van dergelijke evenementen kan zeer behoorlijk zijn. De opbrengsten van de Vondelpark sponsorloop en het Jaap Edenbaan evenement waren voldoende om meerdere kinderweekenden te realiseren.

De vrijwilligers van Achter de Regenboog Regio West assisteren graag bij dergelijke sponsoracties. Het initiatief nemen tot dergelijke acties en dit daadwerkelijk organiseren is een project waar wij de vrijwilligers (nog?) niet voor hebben. Wij hebben u daarvoor nodig. Het is daarbij zeker te overwegen om bij middelbare scholen en voortgezet onderwijs instellingen te informeren of zij leerlingen hebben die mee kunnen werken aan de organisatie van dergelijke initiatieven, bijvoorbeeld als invulling van de maatschappelijke stage. Meerdere studenten en leerlingen werkten mee aan de Vondelpark en Jaap Edenbaan evenementen.

Naast dergelijke grote sponsoracties, zijn kleinere sponsoracties zoals georganiseerd door een school of sportclub altijd van harte welkom! Denk hierbij eens aan een sponsorloop of zwemactiviteit met de gehele school waarbij kinderen zich laten sponsoren door ouders, familie, vrienden en buren.

Heeft u interesse in het organiseren van een sponsoractie, neemt u dan eens contact op met Achter de Regenboog Regio West via email: info@adrwest.nl.

Bedrijfsmatige sponsoring

Bedrijven kunnen altijd een bedrag aan ons schenken, zie giften en donaties. Wij bedanken donateurs desgewenst op onze donateurspagina en/of via onze Facebook-pagina voor hun giften - dit dient dus nadrukkelijk niet als tegenprestatie te worden geïnterpreteerd.

Bedrijfsmatige sponsoring kan zowel voor bedrijven als voor ons als BTW vrijgestelde ANBI stichting interessant zijn. U kiest uit onze sponsor proposities een propositie die u aanstaat, u neemt contact met ons op via info@adrwest.nl en wij sturen u bij accoord een factuur. In principe zijn al onze proposities van BTW vrijgesteld.

Op dit moment hebben wij één vastomlijnde sponsorpropositie:

Sponsoring kinderweekend. Sponsorbedrag: €12.500. Wederprestatie Achter de Regenboog Regio West: bij al onze uitingen voor dit kinderweekend wordt expliciet uw bedrijfsnaam genoemd. Daarnaast kunt u het kinderweekend noemen in uw eigen uitingen. U kunt hiervoor gebruik maken van een of enkele foto's van eerdere kinderweekenden. We trachten ook een of enkele foto's te delen van het betreffende kinderweekend maar dit kunnen we niet garanderen uit privacy overwegingen.

Wanneer u vanuit uw maatschappelijk verantwoord ondernemen doelstellingen wilt sponsoren, dan kunnen wij u helpen u om uw sponsoring concreet invulling te geven en te ondersteunen met betrekking tot publiciteit. Neem hiertoe contact met ons op via info@adrwest.nl.