Vrijwilliger worden

Dankzij de inzet van vrijwilligers kan ook Regio West haar werk blijven doen. Stichting Achter de Regenboog is een professionele vrijwilligersorganisatie. Dit betekent dat we met vrijwilligers werken die op hun professionaliteit worden aangesproken en die het werk niet als vrijblijvend opvatten.  Met ons werk hebben we te maken met heel kwetsbare gezinnen en kinderen. Hierbij verbinden we allerlei kwaliteitseisen aan ons werk. Zo maken we gebruik van draaiboeken en protocollen die periodiek worden geëvalueerd en bijgewerkt. Doordat we werken met dergelijke kwaliteitseisen, draaiboeken en protocollen menen we te kunnen spreken van een professionele vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers vervangen nimmer betaalde beroepskrachten: die heeft Achter de Regenboog niet. Als vrijwilliger krijg je wel een vergoeding voor bv. kilometers en onkosten.

Het regionale steunpunt Regio West wordt aangestuurd door een paar coördinatoren en rouwtherapeuten. Tegelijkertijd is het steunpunt het primaire aanspreekpunt in de regio. Het steunpunt legt periodiek verantwoording af aan het bestuur van de landelijke stichting. Het steunpunt heeft een grote groep vrijwilligers om zich heen die veel werk doen. De taak van het steunpunt is om dit aan te sturen. Van iedere vrijwilliger wordt een professionele en pro-actieve houding verwacht. Veel communicatie bij Regio West gebeurt via email, verwacht wordt dat iedere vrijwilliger regelmatig zijn of haar email leest.

Vrijwilligerswerk

Regio West en ook de landelijke stichting zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We krijgen veel aanmeldingen om als vrijwilliger mee te kunnen gaan met het kinderweekend, zoveel, dat gekwalificeerde vrijwilligers soms teleurgesteld raken dat zij niet meteen met het eerstvolgende kinderweekend mee kunnen. Het aantal kinderweekenden dat wij realiseren is helaas beperkt door onze financiële middelen. Maar buiten de kinderweekenden is er binnen Achter de Regenboog - dus ook bij Regio West - veel meer te doen als vrijwilliger. Wil je graag met het kinderweekend mee, zet je dan ook in voor andere taken binnen Achter de Regenboog want dat kan er toe leiden dat je eerder wordt uitgenodigd voor het kinderweekend.

Ben je nog geen vrijwilliger bij Achter de Regenboog dan kun je je eenvoudig aanmelden met een email naar vrijwilligers@achterderegenboog.nl. Dit adres geldt ook als je vrijwilligerswerk wil doen voor Regio West. Wij vragen van iedere vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Hieronder belichten we een aantal vrijwilligerstaken bij Regio West. Voor een aantal taken hebben we vacatures. Mocht je het idee hebben dat je iets anders kan betekeken voor Regio West, bespreek dit dan eens met ons via info@adrwest.nl. Ben je al vrijwilliger bij AdR West of de landelijke stichting en je ziet een van deze taken wel zitten? Neem dan ook even contact op!

Fondsenwerver

De fonsenwerver is een ondernemende, enthousiaste netwerker met goede communicatieve eigenschappen die in staat is inkomsten te genereren via onder meer evenementen, fondsen, social media, direct contact, nalatenschappen en zakelijke samenwerkingsverbanden. Als fondsenwerver ben je creatief en weet je nieuwe kanalen te ontsluiten maar onderhoud je ook de goede relaties met onze huidige donateurs en sponsoren.

Als fondsenwerver maak je deel uit van de landelijke fondsenwerver-groep die nauw is verbonden met onze landelijke communicatie/PR groep. Daarnaast heb je te maken met het landelijke bestuur en met name de penningmeester van Achter de Regenboog. Bij het werk als fondsenwerver betrek je andere vrijwilligers van Regio West en ben je in staat taken naar hen te delegeren waarbij zij primair naar jou rapporteren. Als fondsenwerver maak je gebruik van ons eenvoudige CRM systeem om zo je acties goed te documenteren en te plannen.

Regio West zoekt mensen die dit werk willen doen. 

Public Relations

De vrijwilliger die zich bezig houdt met de PR van Regio West, verzorgt met name de verspreiding van persberichten naar de verschillende media, zowel online als offline. Daarbij onderhoud je de relaties met de verschillende media en registreer je plaatsingen van persberichten. Je bent daarnaast in staat een goed persbericht op te stellen aan de hand van een opzet als gemaakt door de coördinatoren van Regio West.

Regio West zoekt mensen voor het PR team.

Redacteur social media

De redacteur social media houdt voor Regio West de verschillende social media in de gaten, reageert op berichten, deelt berichten van andere bronnen, eventueel voorzien van commentaar of opmerking en informeert de coördinatoren in geval er belangwekkende zaken gebeuren. De social media waar Regio West op dit moment met name actief is zijn FaceBook en Twitter. De redacteur social media houdt bij welke media nog meer voor Regio West interessant zijn om zich te profileren, zowel met het oog op lotgenotencontact als met het oog op fondsenwerving. De redacteur social media verzorgt daarnaast de moderatie op het forum. Als redacteur social media heb je de kinderweekend of regenboog training met goed gevolg afgerond of ga je dit binnenkort doen.

Regio West zoekt redacteuren social media.

Redacteur website

Als redacteur website beheer je de inhoud van de website van Regio West. Je zorgt dat alle pagina's op de website up-to-date blijven en alle links blijven werken. Je vraagt vrijwilligers en de coördinatoren om copij voor of aanpassing van de website wanneer noodzakelijk. Daarnaast informeer je de coördinatoren over ontwikkelingen op Internet welke van belang kunnen zijn voor Regio West.

Je beheerst de Nederlandse taal zeer goed en bent in staat content te schrijven voor websites. Je kunt overweg met content management systemen. Je bent bekend met HTML en met eenvoudige internetstandaarden. 

Regio West zoekt een redacteur voor de website.

Voorlichter

De voorlichter verzorgt een stand van Regio West op markten en beurzen maar kan ook worden ingezet als voorlichter tijdens bv. ouderavonden op scholen, in de thuiszorg of tijdens een college. Het betreft hier zowel formele als informele bijeenkomsten. Als voorlichter ken je de werkwijze en filosofie van Achter de Regenboog tot in detail en je bent in staat hier enthousiast over te vertellen. Je bent representatief, enthousiast en communicatief vaardig. Je bent in staat onze voorlichtingsmaterialen als powerpoints en handouts te verbeteren en uit te breiden. Je beheerst de Nederlandse taal goed, je hebt ervaring met presenteren,  je bent een enthousiaste en gemakkelijke prater, je bent in staat te reizen en je bent representatief voor Achter de Regenboog. Als voorlichter heb je bij voorkeur als begeleider deelgenomen aan een kinderweekend.

Regio West zoekt op dit moment geen voorlichters

Groepsbegeleider kinderweekend

Als groepsbegeleider in het kinderweekend begeleid je samen met een tweede begeleider het lotgenotencontact jouw groepje kinderen in het kinderweekend. Je groepje bestaat gewoonlijk uit zes kinderen. Als beginnend groepsbegeleider werk je zowel tijdens de voorbereiding als tijdens het weekend samen met een meer ervaren groepsbegeleider. Alle groepsbegeleiders worden op hun beurt begeleid door het kinderweekend kernteam. In je groepje faciliteer je lotgenotencontact door kinderen uit te nodigen te vertellen over zichzelf alsook door met kinderen aan het werk te gaan met allerlei werkvormen. We benadrukken dat het werk van de groepsbegeleider niet therapeutisch mag worden: je faciliteert en begeleidt uitsluitend het lotgenotencontact. Buiten het werk in je groepje kun je tijdens het weekend ook worden ingezet voor andere taken zoals bijvoorbeeld het begeleiden van een spel. Je bent enthousiast, energiek en je vindt het leuk om met kinderen te werken. Je hebt de regenboogtraining en kinderweekend training met goed gevolg afgerond. We raden daarnaast het volgen de slingertouwtraining nadrukkelijk aan. Het is voor groepsbegeleiders niet noodzakelijk een vooropleiding in de zorg of pedagogiek gevolgd te hebben. 

Regio West zoekt op dit moment geen nieuwe begeleiders

Buitenploeg begeleider kinderweekend

De buitenploeg, bestaande uit gewoonlijk vijf personen, faciliteert het kinderweekend. Als buitenploeglid heb je een intensieve taak die al ruim voor het kinderweekend begint met voorbereidingen en het regelen van allerlei praktische zaken. Tijdens het weekend verzorgt de buitenploeg de opbouw en afbouw van de centrale ruimtes terwijl tegelijkertijd de groepsbegeleiders daar waar nodig in hun eigen ruimtes worden ondersteund. De buitenploeg verzorgt het programma wanneer kinderen buiten hun groepje zijn, zowel spelactiviteiten alsook de realisatie van gezamenlijke ceremoniën als de kwaadmuur en de kaarsenceremonie. De buitenploeg heeft daarnaast een zorgende taak in de zin van het continu toezien op het welzijn van de kinderen, de opvang van kinderen die hun groepje even willen verlaten, het signaleren van eventuele situaties waar actie vanuit buitenploeg zelf, kernteam of begeleiders noodzakelijk wordt geacht enz. De buitenploeg krijgt daar waar nodig ondersteuning van de groepsbegeleiders.

Je bent enthousiast, energiek, je hebt een prima conditie en je vindt het leuk om met kinderen te werken. Je schrikt niet terug van een partijtje voetbal, een stoeipartij of een plotseling verdrietig kind dat even samen met jou bij bv. de vijver wil zitten. Je bent pro-actief en weet direct pro-actief te handelen bij voorkomende situaties, zowel met de kinderen als organisatorisch.  Je hebt de regenboogtraining en kinderweekend training met goed gevolg afgerond. We raden daarnaast het volgen de slingertouwtraining nadrukkelijk aan. Ervaring met jeugdkampen, scouting, sportopleiding is gewenst maar niet noodzakelijk. Noot: het is niet mogelijk het kinderweekend vanaf de zijlijn mee te maken in de buitenploeg: je staat er midden in en het is bijzonder intensief!

Regio West heeft momenteel enige ruimte voor begeleiders die specifiek kiezen voor de buitenploeg.

Arts tijdens kinderweekend

Je bent minimaal basisarts. Als arts ben je op de zaterdag vanaf de lunch tot het diner aanwezig in het kinderweekend. Je draait aan het begin van de middag mee in het recreatieve programma. Hierna neem je, samen met enkele begeleiders, de op briefjes genoteerde vragen van de kinderen door. Later op de middag beantwoord je de vragen op de briefjes in bijzijn van alle kinderen, hierbij kunnen de kinderen extra vragen stellen. Je bent in staat moeilijke medische vragen op het nivo van de kinderen uit te leggen. We zijn bij de beantwoording altijd eerlijk naar de kinderen toe, ook als dit confronterend kan zijn.

Regio West heeft een klein team artsen dat ingezet wordt. Aanvulling met nieuwe artsen is gewenst.

Kok tijdens kinderweekend

Je verzorgt samen met een collega-kok de catering tijdens het weekend voor 50 personen, dit beperkt zich niet tot diner, lunch en ontbijt maar omvat ook de koffie, thee en limonade voorziening enz. Je bent in staat voor hen een verantwoord, gezond en betaalbaar menu samen te stellen rekening houdend met de verschillende diëten. Je bent in staat om voor 50 personen te koken en het eten te kunnen uitserveren op de in het programma vastgestelde tijden. Je verzorgt de boodschappen voor het weekend. Tijdens het weekend kun je gewoonlijk gebruik maken van een eenvoudige horecakeuken met horeca vaatwasser. Er is geen corvee voor de kinderen maar wel assistentie vanuit de vrijwilligers bij het tafeldekken, uitserveren en afruimen.  Aangezien de keukenploeg deel is van het kinderweekend team en je mogelijk relatief veel contact met de kinderen zal hebben, zien we graag dat je de regenboogtraining of kinderweekend training hebt gevolgd of zal gaan volgen.

Regio West heeft ruimte voor een nieuwe kok

Coördinator steunpunt

Het regionale steunpunt voor regio west wordt geleid een of meerdere vrijwilligers en een of meerdere rouwprofessionals. Gezamenlijk vormen ze een soort van dagelijks bestuur voor de regio. Als coördinator ben je het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers in de regio maar ook ieder ander die contact zoekt met Regio West: gezinnen, donateurs enz. Als coördinator draag je zorg voor de uitvoering van het werk van Achter de Regenboog in de regio, probeer je dit uit te bouwen en delegeer je een aantal taken naar de vrijwilligers in de regio. Je verzorgt vrijwilligerbijeenkomsten wanneer nodig.

Regio West is niet op zoek naar nieuwe coördinatoren

(Eind)redacteur nieuwsbrief

Ongeveer 10x per jaar stuurt Regio West een electronische nieuwsbrief naar alle vrijwilligers in de regio alsook een aantal mensen van de informatie & advieslijn en het bestuur van de stichting. In deze nieuwsbrief staan alle wetenswaardigheden die de regio aangaan. Als redacteur verzorg je zelf content en vraag je mensen pro-actief content aan te leveren. Als eindredacteur redigeer je alle bijdragen aan de nieuwsbrief en nodigt vrijwilligers pro-actief uit content aan te leveren. Je draagt zorg voor de vormgeving van de nieuwsbrief, je onderhoudt de adreslijst van de nieuwsbrief en 'drukt op de knop' op het moment dat de nieuwsbrief wordt verzonden. We maken gebruik van de MailChimp nieuwsbrief software.

Regio West is op zoek naar nieuwe redacteuren en een eindredacteur voor de nieuwsbrief

Informatie & Advieslijn medewerker

Achter de Regenboog opereert een landelijke informatie & advieslijn voor alle vragen over kind & rouw. Een team vrijwilligers draagt zorg voor deze telefoonlijn waarbij de teamleden het werk vanaf hun huisadres kunnen doen. Als medewerker van de informatie- en advieslijn heb je een achtergrond en opleiding op het gebied van rouw en verlies. Daarnaast heb je een goede telefoonstem, kun je vooral goed luisteren en ben je in staat je in te leven in de situatie geschetst door de beller. Je hebt ervaring in het professioneel werken met kinderen en rouw op een wijze die Achter de Regenboog voorstaat. Je kunt bij onze telefoonlijn aan het werk nadat je de interne informatie- en advieslijn training met goed gevolg hebt voltooid. Informeer naar trainingsdata via hulpvraag@achterderegenboog.nl.

Het informatie- en advieslijn team heeft op dit moment geen nieuwe mensen nodig

Webmaster / ICT

Als webmaster draag je zorg voor het technisch functioneren van de website. Je bent enigszins bekend met content management systemen als Drupal of WordPress. Je bent bekend met hosting, ftp en phpMyAdmin. Daarnaast ben je in staat om zowel procedureel te werken als, in geval van calamiteiten, analytisch problemen op te lossen. Je kunt je weg vinden in HTML en CSS, daarnaast is enige ervaring met de programmeertaal PHP een pré. Daarnaast ben je in staat om voorkomende gebruikersvragen op ICT-vlak te beantwoorden. Je assisteert de redacteuren social media, nieuwsbrief en website op technisch vlak. Je denkt mee over eventuele ICT-vraagstukken binnen Regio West. Regio West heeft geen eigen kantooromgeving.

Een coördinator bij Regio West is professioneel ICT-er en verzorgt nu de website, zowel technisch als qua redactie. We zoeken hiervoor uitbreiding