Collecte kerk Martiniziekenhuis

In de kerk van het Groningse Martini Ziekenhuis werd gecollecteerd voor Achter de Regenboog. De opbrengst kwam ten goede aan de gehele stichting. Regio West kon mede dankzij deze bijdrage het november 2014 kinderweekend realiseren, waarvoor onze dank!