Forum

Voor informatie en advies kunt u ook terecht op ons forum via www.adrwest.nl/forum/. Dit forum wordt meegelezen door enkele van onze professionals en getrainde vrijwilligers. Ons forum is voor eenieder toegankelijk.

Geschiedenis

Het landelijke forum van Stichting Achter de Regenboog is in 2003 opgezet door dezelfde mensen die nu bij Regio West actief zijn en hier het forum hebben geopend. In deze zes jaar werden ruim 60.000 berichten geplaatst door ruim 4000 actieve gebruikers. Het forum had in deze periode een uitgesproken open karakter, hetgeen zoveel betekent als 'iedereen mag zonder aanmelding meelezen op het forum'. Dit open karakter is altijd een discussiepunt geweest: juist in de beslotenheid van een forum zouden mensen meer geneigd zijn hun vragen en zorgen te delen. Het open karaketer zou juist mensen ertoe aanzetten minder privacy-gevoelige informatie te delen op het forum, tegelijkertijd biedt een open forum de mogelijkheid om geheel anoniem mee te lezen - ook dat is een vorm van lotgenotencontact: een op de tien bezoekers schreef daadwerkelijk op het forum.

In 2009 is het forum overgegaan naar een andere redactie, samengesteld uit medewerkers uit alle regio's. Het forum werd opgeschoond, de layout werd versoberd en het forum kreeg een geslotener karakter: bezoekers moeten zich aanmelden op het forum alvorens zij berichten kunnen lezen. Totdat het landelijke forum in juli 2014 verdween, waren er 1000 actieve gebruikers en stonden er 50.000 berichten op het forum. Het forum bezoek was al drastisch teruggelopen, werden er voor 2009 gemiddeld ruim 800 berichten per maand geplaatst, nu was het een handjevol. De opkomt van diensten als FaceBook, Twitter en WhatsApp kunnen deze terugloop mogelijk verklaren.

Bij de medewerkers van Regio West was al meerdere malen het idee geopperd een eigen forum te lanceren maar 'het kwam er niet van'. Maar de Malaysian Airlines vliegramp veranderde dit - door problemen met de landelijke website kon de de landelijke stichting niet snel reageren op de vliegramp. Regio West opende hierop snel een forum geopend om lotgenotencontact en informatie uitwisseling mogelijk te maken. Dit forum is een open forum: aanmelden is niet nodig om de berichten te kunnen lezen - uit de statistieken blijkt dat ruim 6% van alle bezoekers aan onze website het forum bezoekt.

Nog geen week na lancering van het regionale forum verdween de landelijke website en forum onvoorzien van het Internet. Om toch een platform te kunnen blijven bieden voor vragen en lotgenoten contact heeft Regio West haar forum uitgebreid en staat het forum nu open voor heel Nederland. De landelijke website is wel hersteld, met een nieuwe vormgeving. Het landelijke forum is nog niet beschikbaar. Op de landelijke website staat wel een verwijzing naar het forum van Regio West. Deze verwijzing is tijdelijk, het streven is dat de landelijke stichting het forum zal herstellen waarna Regio West mogelijk haar forum zal beperken.