Gezinsweekend

Al sinds 1994 organiseert Stichting Achter de Regenboog kinderweekenden, weekenden waarin het lotgenotencontact voor de kinderen centraal staat. Met evaluaties en brainstorms streven professionals en vrijwilligers naar verbetering. Zo bestaat het idee dat een kinderweekend eigenlijk te kort is en eigenlijk al op vrijdagavond zou moeten starten. Tegelijkertijd bestaat het idee dat een kinderweekend ook op één dag gedaan zou kunnen worden, de kinderdag. Of misschien juist gericht op de oudere tieners: de jongerendag. En het idee bestaat om ouders ook deel te laten nemen aan het kinderweekend, waardoor het meer een gezinsweekend wordt, waarbij juist het gezin als systeem centraal staat en in mindere mate het lotgenotencontact voor de kinderen.

Kinderdagen, jongerendagen en gezinsweekenden zijn ondertussen door verschillende regio's gerealiseerd - het gezinsweekend begint op vrijdag. Ook bij de organisatie waar Achter de Regenboog zo'n beetje uit voortgekomen is, Winston's Wish, zagen we soortgelijke bewegingen. Bij Regio West hebben we altijd vastgehouden aan het oorpronkelijke kinderweekend - Winston's Wish richt zich nu ook op het kinderweekend, met een programma dat bijna een één-op één kopie lijkt te zijn van ons programma.

Al deze vormen zijn goede maar verschillende vormen van lotgenotencontact. Hieronder proberen we de verschillen en overeenkomsten weer te geven tussen het kinderweekend en het gezinsweekend.

De verschillen en overeenkomsten

Het essentiële verschil tussen het gezinsweekend en het kinderweekend is dat de ouders / verzorgers tijdens het gezinsweekend samen met hun kinderen verblijven. Het kinderweekend beleven de kinderen met elkaar, zonder ouders. Deze ouders kunnen op de zondag, op een andere locatie, een eigen ouderprogramma volgen. Tijdens het gezinsweekend zijn meerdere programmaonderdelen met de kinderen en ouders gezamenlijk. Tijdens het kinderweekend zijn alleen de opening en de afsluiting samen met de ouders.
 
In het gezinsweekend staat het gezin als systeem centraal, terwijl in het kinderweekend juist het kind als lotgenoot centraal staat. Het werken in de kindergroepen verschilt bij de kinder- en gezinsweekenden nauwelijks. In het ouderprogramma delen ouders en verzorgers ervaringen met elkaar waarbij voor hen de rol als opvoeder en hoofd van het gezin in verliessituaties centraal staat. In het gezinsweekend vindt het ouderprogramma op de weekendlocatie plaats verdeeld over het gehele weekend. Tijdens het kinderweekend wordt het ouderprogramma op de zondag op een andere locatie gehouden, direct aansluitend hierop is de hereniging met de kinderen.
 
Tijdens het gezinsweekend slapen de kinderen bij hun ouders en verzorgers en kunnen ook op andere momenten bij hen zijn. Tijdens het kinderweekend beleven de kinderen alles met elkaar en slapen ze met meerdere kinderen en enkele begeleiders op slaapzalen of slaapkamers. De kinderen zijn tijdens het kinderweekend altijd met elkaar.
 
Ondanks de focus tijdens het gezinsweekend op het gezin als systeem, is ook daar ruimte voor lotgenotencontact. Het essentiële verschil is dat de kinderen tijdens het kinderweekend niet bij hun ouders zijn en feitelijk 'samen op kamp' zijn. Daarnaast begint het gezinsweekend veelal al op vrijdag terwijl het kinderweekend op zaterdag start.
 

Wat is beter?

Beide vormen van het weekend zijn goede vormen van lotgenotencontact. Enerzijds kan een gezinsweekend een heel veilig gevoel geven voor ouder en kind, anderzijds kan het ook een belemmering vormen in het lotgenotencontact en het uiten van emoties, zowel voor ouder als kind. Er is niet een weekend 'beter', wel zijn de weekenden wezenlijk anders.
 

Terugkomdag

Voor zowel het kinderweekend en het gezinsweekend geldt dat na ongeveer een half jaar een terugkomdag wordt georganiseerd voor de kinderen samen met de ouders. Deze terugkomdagen zijn vergelijkbaar in opzet.
 

Regio West

Achter de Regenboog Regio West heeft ervoor gekozen op dit moment uitsluitend kinderweekenden te organiseren. Desgewenst kunnen gezinnen uit onze regio deelnemen aan de gezinsweekenden in de andere regio's. En, kinderen uit andere regio's mogen ook deelnemen aan onze kinderweekenden. Het is helaas niet mogelijk om aan beiden deel te nemen.