Kinderweekend

Achter de Regenboog Regio West organiseert kinderweekenden voor kinderen van 6 tot 18 jaar. De kinderen krijgen in kleine groepjes een programma aangeboden met als doel het mogelijk maken van lotgenoten contact. Zo delen de kinderen hun verhalen en verdriet, maar hebben samen ook veel plezier. Het werken in de groepjes wordt afgewisseld met gezamenlijke activiteiten zoals een kaarsenceremonie, een groot buitenspel en misschien ook wel een stevig partijtje voetbal. Ouders en verzorgers krijgen op zondag een apart programma aangeboden op een andere locatie in de omgeving. Dit ouderprogramma accentueert de opvoerdersrol in verliessituaties. Ouders en verzorgers krijgen informatie over kinderen en rouw, maken kennis met enkele werkvormen die in het kinderprogramma aan bod kunnen komen en er is ruimte voor specifieke vragen. Aan het kinderweekend kunnen 30 kinderen deelnemen.

Op de terugkomdag, een half jaar na het kinderweekend, ontmoeten de kinderen en ouders elkaar weer. De begeleiders van het kinderweekend komen dan vanzelfsprekend ook. Net als het weekend staat deze dag in het teken van het lotgenotencontact.

In 2011 is een unieke film impressie gemaakt van een Regio West kinderweekend. Deze reportage is hier te bekijken.

Zo mooi dat in het zo verdrietige rouwproces nu ook iets moois en warms gekomen is... het kinderweekend.

Het programma in vogelvlucht

Op zaterdagochtend komen de ouders en verzorgers met hun kinderen naar onze accommodatie in Ter Aar. We ontvangen iedereen, er wordt een slaapplek geregeld, de groepsruimte wordt bekeken en er is vast wat gekkigheid met enkele begeleiders. Omdat het naar een kinderweekend gaan voor menig kind een hele grote stap is, streven we ernaar dat kinderen zich snel thuis en veilig voelen, direct vanaf de aankomst.

Nadat iedereen er is, nemen de kinderen na het welkomstwoord afscheid van hun ouders en verzorgers. Hierna start het programma voor de kinderen, waarbij de kinderen aanvankelijk vooral in hun eigen groepje hun verhaal kunnen vertellen. Naast het werk in de groepjes is er genoeg ruimte voor recreatie, spelen en 'chillen'. De kinderen eten en overnachten op onze accommodatie, samen met alle begeleiders. De ouders en verzorgers worden in de loop van zondagmiddag herenigd met hun kinderen. Het kinderweekend is ten einde op zondagmiddag rond een uur of vier.

Het kinderweekend is voor veel kinderen een heel intense en bijzondere gebeurtenis. Ook de periode vlak voor het kinderweekend wordt door kinderen vaak als heel spannend ervaren. De maandag na het kinderweekend blijken kinderen vaak erg moe. De meeste scholen hebben hier begrip voor en staan toe dat het kind desgewenst een dagje thuis blijft.

De terugkomdag is voor veel kinderen een belangrijk weerzien. Tijdens het ochtendprogramma zijn we weer met de groepjes in de weer terwijl we gedurende het middagprogramma bezig zijn met een recreatief programma. We sluiten af met een hapje en drankje. Tijdens de terugkomdag is ook wat tijd voor spelen, chillen, adressen uitwisselen enz. De terugkomdag - een zaterdag of zondag - duurt gewoonlijk van half elf tot vier uur.

Informatie voor kinderen

Tijdens het weekend ontmoet je andere kinderen, die allen iemand hebben verloren door de dood. Ook bij alle begeleiders is er iemand doodgegaan. Iedereen draagt een button met zijn of haar naam. Aan de kleur van de button kun je zien wie er bij iemand is overleden. Tijdens het weekend word je ingedeeld in een groepje met kinderen van ongeveer jouw leeftijd en twee begeleiders. Als groepje heb je een eigen ruimte waar je veel samen bent.  In je groepje praat je veel met elkaar, je kunt dan vertellen wie er bij jou is doodgegaan en hoe dat ging. En je luistert hoe dat bij anderen ging. Je zal ontdekken dat het bij iedereen anders zal zijn en je mag ook elke vraag stellen. In je groepje speel je ook spelletjes en je gaat wat tekenen en knutselen. Maar je bent ook vaak samen met alle andere kinderen. We ondernemen in het weekend veel met elkaar. Buiten kan dat een potje tafeltennis of voetbal zijn. Maar binnen doen we bijvoorbeeld een kaarsenceremonie. En we doen op zaterdag een groot raadselspel: je moet veel doen om tips te verdienen. Kun jij met de tips het raadsel oplossen?

Onze dochter is het afgelopen weekend op het kinderweekend geweest, en wij (vader en moeder) hebben zondag de ouderdag gehad. Ik wil iedereen graag via deze mail bedanken. Alice vond het super en heeft stapjes gezet die heel belangrijk zijn voor haar. De ouderdag was confronterend, zo veel verdriet. Maar ook: wat een kracht. Samen met de kids een prachtige afsluiting en ook op de weg naar huis nog een ballon om te laten gaan. Die Alice met haar toch al 17 jaar, helemaal heeft nagekeken. Wat heeft het mij gebracht? Dat ik me niet meer schaam om te zeggen dat de ziekte van onze dochter ook mooie dingen heeft gebracht, dat verdriet en vreugde samen gaan. Dat ik te snel wilde gaan, en dat ook Alice oplegde. Dat we in ons eigen tempo mogen rouwen, op onze eigen manier, en dat van ons zelf en van de ander moeten accepteren en respecteren. Het was erg fijn dat de ouderdag draaide om het kind van het kinderweekend, en niet om je eigen verdriet. Nogmaals bedankt! (naam aangepast om anonimiteit te waarborgen)

Methodieken

De kinderweekenden zijn niet bedoeld als therapie maar als vorm om lotgenotencontact mogelijk te maken. Hiervoor hanteren we enkele methodieken waarbij we als rode draad de rouwtaken aanhouden zoals deze zijn gedefinieerd door William Worden. In het kader hiernaast worden deze toegelicht. Zo besteden we aan iedere rouwtaak een dagdeel. Zo komt de eerste rouwtaak - besef van het verlies - al aan het begin van het weekend aan bod: de kinderen vertellen in de beslotenheid van hun eigen groepje wie er bij hen is doodgegaan. Hierbij tonen de kinderen een foto van de overledene. Daarna worden de foto's versierd en opgehangen op de herinneringsmuur in de centrale ruimte. Alle kinderen en alle begeleiders hangen hier een foto op. Op soortgelijke wijze komen tijdens het weekend ook alle andere rouwtaken aan bod. Onderwijl leren de kinderen in de groepjes elkaar steeds beter kennen. De taak van de begeleiders hierbij is beperkt tot het mogelijk maken dat de kinderen contact met elkaar leggen, met elkaar delen en samen werken in het groepje. De begeleiders hebben geen therapeutische taak.

We streven tijdens het weekend naar een goed evenwicht tussen het intensievere werken in de kleinere groepjes en de gezamenlijke activiteiten, waarbij ook sport en spel een belangrijke rol spelen. Zo organiseren we een spannend spel, waarbij de kinderen opdrachten doen en zo aanwijzingen verdienen om een raadsel op te lossen. Tijdens dit spel werken de kinderen van verschillende leeftijdsgroepen samen om het tot een goed einde te brengen.

Het kinderweekend wordt georganiseerd en geleid door een zeer ervaren kernteam waarbij een zorgprofessional de eindverantwoordelijkheid draagt en verantwoording aflegt naar het bestuur van de Stichting. Het kernteam wordt bijgestaan door een twintigtal vrijwilligers. Alle professionals en vrijwilligers hebben trainingen gevolgd bij Stichting Achter de Regenboog, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag overlegd, en zijn getoetst op hun professionaliteit en kwaliteiten. Wij nemen dit zeer serieus. We vinden het uiterst belangrijk dat ouders zich veilig en vertrouwd voelen om hun kinderen bij ons een kinderweekend te laten meemaken. Voor heel veel kinderen is een kinderweekend een heel grote stap. Alle medewerkers van het kinderweekend zien er dan ook pro-actief op toe dat ieder kind zich snel veilig en vertrouwd voelt in de groep en het lotgenotencontact aan durft te gaan. We maken gebruik van een duidelijk en jaarlijks bijgesteld draaiboek. 

Door het kinderweekend heb ik mijn dochter weer terug gekregen!

Kinderweekend, gezinsweekend, jongerendag?

Regio West is de enige regio die kinderweekenden organiseert. Daarom zijn kinderen uit andere regio's ook bij regio west welkom. De andere regio's organiseren gezinsweekenden en jongerendagen. Het gezinsweekend is een met het kinderweekend vergelijkbare activiteit met als grootste verschil dat de ouders/verzorgers ook deelnemen aan het weekend. In het gezinsweekend staat het gezin als systeem centraal, terwijl in het kinderweekend juist het kind als lotgenoot centraal staat. Klik de links voor meer informatie. Deelnemers uit regio west zijn in de andere regio's welkom om deel te nemen aan een gezinsweekend.

Je kunt uitsluitend deelnemen aan óf het kinderweekend, óf het gezinsweekend óf de jongerendag. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld na het gezinsweekend deel te nemen aan het kinderweekend of andersom.

Aanmeldingsprocedure

Inschrijven kan alleen via het online inschrijfformulier op de landelijke website. Ook wanneer uw kind nog twijfelt, kunt u het kind inschrijven - u kunt altijd later in de procedure nog afzien van deelname. Nadat we uw inschrijvingsformulier hebben ontvangen, wordt het kind op onze wachtlijst geplaatst. Op het moment dat we de initiële groepsindeling gaan maken voor het kinderweekend, nemen we contact met u op om een kennismakingsgesprek te plannen. Tijdens dit gesprek, waarbij ook uw kind aanwezig is, bespreken we het kinderweekend, maar ook wat jullie hebben meegemaakt en hoe het nu gaat. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen wij u adviseren uw kind inderdaad deel te laten nemen aan het kinderweekend, een jaartje te wachten of er van af te zien. De beslissing is op dat moment aan u of u uw kind wilt laten deelnemen, al behouden wij het recht om deelnemers te weigeren.

Wanneer uw kind definitief is ingedeeld voor een kinderweekend ontvangt u informatie over de locatie van het kinderweekend alsook de locatie van het ouderprogramma. Een paklijst zal worden bijgevoegd. De factuur voor het kinderweekend ontvangt u separaat.

De kosten voor het kinderweekend kunnen per weekend variëren maar we houden deze zo laag mogelijk. Zo koste het kinderweekend de afgelopen jaren - inclusief ouderprogramma en terugkomdag - slechts € 100 euro voor het eerste kind, € 75 voor het tweede en € 50 voor derde en volgende kinderen. Wij kunnen het kinderweekend voor deze prijzen aanbieden dankzij de hulp van sponsors en donateurs. Na het weekend een extra donatie doen aan Achter de Regenboog wordt zeer gewaardeerd - iedere bijdrage helpt ons weer nieuwe kinderen op weg te helpen en om de kosten laag te houden.

Download hier de brochure.