Lena in een Lijstje

In augustus 2014 nam Theatergroep Jut contact op met Stichting Achter de Regenboog Regio West over een voorstelling die zij maken: Lena in een Lijstje - een vrolijke kindervoorstelling over de dood. Zij vroegen hierbij om inbreng van onze expertise bij het maken van de voorstelling en het ontwikkelen van een educatieprogramma. We hebben toegezegd hen waar nodig ondersteuning te bieden. Daarnaast zal Achter de Regenboog de nazorg verzorgen voor deze voorstelling: zo stellen we hiervoor onze Informatie en Advieslijn en ons forum beschikbaar.

Theatergroep Jut speelt ‘Lena in een Lijstje’

Lena in een Lijstje is een vrolijke kindervoorstelling over de dood. Vrolijk én verdrietig én grappig én mooi - de dood hoort bij het leven. Drie vriendinnen spelen op een rommelzolder. Lena en haar twee vriendinnen ervaren, bevragen en onderzoeken hoe het is als jijzelf of als iemand in je omgeving dood gaat. Waar ga je naartoe als je dood bent? Welke herinneringen neem je mee? Wat voel je als iemand uit je omgeving er niet meer is? Met behulp van spel, dans en muziek wordt geprobeerd deze vragen in kaart te brengen. Die vragen over de dood kunnen wij ook niet beantwoorden - maar we kunnen het er wel over hebben met elkaar. 

Het totale programma van Lena in een Lijstje bestaat uit een introductie-les, de voorstelling en een nagesprek. Het programma is ontwikkeld voor kinderen van groep 5/6 en groep 7/8 van het basisonderwijs. De twee leeftijdscategorieën hebben een verschillend educatieprogramma. Dit om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling en belevingswereld van de kinderen in de gekozen leeftijdscategorie. Per maart 2015 is het programma voor scholen beschikbaar.

Meer informatie: www.lenaineenlijstje.nl