Lotgenotencontact

Het is belangrijk dat kinderen die een dierbare verliezen, terecht kunnen bij de mensen om hen heen. Als ze met hun diepe verdriet, hun pijn en woede en ook hun machteloosheid en het gemis bij hen terecht kunnen, dan zijn rouwdeskundigen in eerste instantie niet zo belangrijk. Vaak komen de rouwdeskundigen in beeld als de omgeving niet goed (meer) weet hoe er mee om te gaan. De rouwdeskundigen kunnen de rouwende kinderen dan helpen een weg te vinden met het verlies om te gaan

Naast contact tussen rouwende kinderen en mensen om hen heen, kan contact met lotgenoten heel fijn zijn en helpen om het verlies te integreren in hun leven. Voor kinderen en jongeren is het vaak moeilijk om lotgenoten te vinden: op school en op de sportvereniging voelen ze zich vaak alleen met hun verlies. Tegelijkertijd ervaren diezelfde kinderen en jongeren juist die plekken ook weer als erg fijn omdat het verlies daar minder leeft - veel kinderen gaan daags na het overlijden van hun vader of moeder weer naar school omdat 'ze er dan even niet aan hoeven te denken'. Bij lotgenotencontact zijn rouwdeskundigen niet zo heel belangrijk, ze hebben hierbij gewoonlijk een begeleidersrol.

Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze ervaring geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen. Het eerste kinderweekend, in 1994, bleek een groot succes en de jaren daarna zijn op basis van deze formule tientallen kinderweekenden, gezinsweekenden en regenboogdagen gerealiseerd. Tijdens al deze activiteiten ontmoeten de kinderen lotgenoten en worden allerlei gezamenlijke activiteiten georganiseerd, waarbij het overlijden en de rouw de bindende factor is. Op deze wijze ontdekken de kinderen manieren om beter en anders met hun verlies om te gaan.

Achter de Regenboog Regio West richt zich op de realisatie van kinderweekenden, een activiteit met als doel het mogelijk maken van lotgenotencontact. Verschillende andere organisaties hebben de kinderweekend-formule van Achter de Regenboog overgenomen. Een groot aantal kinderen vertelt na het kinderweekend enthousiast op school hoe het was. Een rouwtherapeut reageerde eens: "Wat jullie in een weekend voor elkaar krijgen, lukt mij als rouwtherapeut nog niet in twee jaar". En meerdere kinderen vragen op de terugkomdag aan hun ouder: "Als jij dood gaat, mag ik dan weer naar het kinderweekend?".

Het weekend heeft hier thuis een enorme positieve boost gegeven. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik echt enorm blij ben met de het werk van de stichting Achter de regenboog.

Het in juli 2014 gelanceerde regionale webforum biedt veel meer kinderen een mogelijkheid tot anoniem lotgenotencontact. Ook bijvoorbeeld ouders, verzorgers en leerkrachten kunnen op het forum terecht voor lotgenotencontact. Het forum wordt begeleid en beheerd door professioneel getrainde vrijwilligers en rouwprofessionals. Het forum is qua format overgenomen van het landelijke forum zoals dit bestond tot medio 2009.